Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /storage/content/54/130654/lifelongclinic.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /storage/content/54/130654/lifelongclinic.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Japansiology - Life Long Clinic - Louise Warning: A non-numeric value encountered in /storage/content/54/130654/lifelongclinic.se/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Japansiology

Traditioner i flera hundra år

De japanska och kinesiska traditionerna inom läkekonst är flera sekel gamla. Även om de baseras på liknande filosofier ser de olika ut i praktiken. Båda filosofier ser på kroppen som ett mikrokosmos i universum och att den påverkas av komisk- och geofältenergin så som de uppenbarar sig i de fem elementen som all materia grundar sig på.

Kroppen styrs av grundläggande energi och livskraft och ohälsa kan därför beskrivas som störningar i detta energifält. Japansk och Kinesisk traditionell medicin har på senare år blivit mycket populär bland västerlänningar, detta trots att de tidigare betraktades med skepsis. Behandlingsmetoden är effektiv för att få kroppen att återgå till både fysisk och emotionell balans och att ge kroppen en unik behandling.

 

Traditionell japansk medicin

Den traditionella japanska medicinen uppkom för cirka 1500 år sedan. Samtliga livsformer anses få livskraft från Qi- energi. För människor kommer denna energin från sex, ljus, luft, näring och vatten. Energin cirkulerar genom nätverk av kanaler kallade meridianer i sju specifika chakrastationer inuti kroppen samt i auran som omgärdar kroppen. Qi-energin påverkar människans hälsa genom sin balans och kvalitet. Enligt den japanska läkekonsten är målsättningen att återställa och stimulera den kroppsliga balansen. För att detta ska lyckas behöver man därför genomföra en analys genom att göra en noggrann värdering av hälsans grundläggande indikationer, exempelvis ansikts- och kroppsutseende, deras reflexiologiska konstitution eller kroppens puls. Analysen och behandlingen är inte på något sätt definitiv utan behöver upprepas och modifieras med jämna mellanrum samt vid påverkande förändringar. Japansiologi utgör den senaste kvalificerade formen av urgammal japansk läkekonst.

 

Tillämpad japansiologi

Sin status som självständig behandlingsform erhöll japansiologi först för trettiofem år sedan. Den ursprungliga metoden som användes var tryck av nålar i kombination av ”Tsubos” eller akupunkturpunkter som behandlar speciella åkommor. Personen som lyfte fram denna metod i rampljuset var docent och professor Kiyoshi Yamanda, som förespråkade en behandlingsmetod som baserades på teorin om de fem elementen och ”Kyo-jitsu-principen”. Japansiologin betraktar sjukdom som resultatet av att energin rubbats eller blockerats och därför hamnat i obalans, vilket innebär att den antingen blivit överdrivet aktiv (jitsu) eller försvagats (kyo). Symptom på en störning anses visa sig som jitsu på ytan medan orsaken tros ligga hos kyo, det vill säga ”dold och djuprotad”.

Fokus för japansiologin ligger på att förstärka kyo och dämpa jitsu genom att använda meridianerna, chakran och auran för att kroppen ska återfå sin naturliga balans. Behandlingsmetoden är i praktiken baserad på flertalet avancerade och högteknologiska medicinska maskiner. Exempel på ett par av dessa är 3D robotmedicinsk laser, termografisk skanner, avancerat mikroskop, chakra- och aurakamera och Quantum Xrriod, energetisk avancerad frekvensmedicin. Dessa har störst inverkan på den genetiska materian inne i cellerna på DNA och RNA-nivå. Dessutom stimulerar de produktion på energetisk nivå vilket utgör de två mest intressanta förklaringarna till den biologiska påverkan vid samtliga energetiska rubbningar (sjukdomar) respektive inverkan på friska människor. Japansiologin förstärker medvetandet av samspelet mellan det fysiska och emotionella tillståndet. Quantum frekvens energimedicin-utrustning upplyser oss om hur avslappnad respektive stressad klienten är, vilket också återspeglas i olika kroppsfunktioner. I första hand är japansiologi en behandlingsform som används förebyggande och är en effektiv form av okonventionell medicin. Den hjälper att skapa balans i klientens energiflöde och förstärker därmed kroppens livsviktiga organ för att bevara vitalitet och hälsa. Behandlingsmetoden innefattar hela människan på det psykiska, känslomässiga, fysiska och andliga planet. Detta innebär ett individuellt och unikt behandlingssätt för varje klient oavsett om det gäller kroniska eller akuta hälsoproblem.

Traditionell kinesisk medicin delar Japansiologins uppfattning i att naturliga fenomen besitter olika aspekter av Qi-energi och att de är agenter av de fem elementen eld, jord, vatten, metall och trä.

Trä är kraften bakom tillväxt och flexibilitet.

Vatten mjukar upp fuktar, det rör sig nedåt.

Metall har struktur men kan även anta nya former vid smältning.

Jorden ger stabilitet och näring, den tjänar som förankring.

Elden bidrar till värme och liv, den rör sig uppåt.

Samtliga fenomen kommer härifrån delas in i två energislag som komplementerar varandra: Yang för aktivitet och Yin för passivitet. Yin och Yang utgör olika slags energi som styr över människors hälsotillstånd. Kroppen ses som en mikrokosmos i universum. Chakran, auran och livsviktiga organ styrs enligt teorin av Yin och Yang samt de fem elementen. Funktionerna omfattar hela individen, från det andliga till det fysiska planet. Hos friska människor är dessa beståndsdelar i balans, med andra ord är ingen av dem är dominerande eller undertryckt av de andra. Grundpelaren i japansiologi är samspelet mellan kroppens emotionella och fysiska funktioner.

Människans hjärna är bland det mest komplicerade som forskare försöker förstå till fullo. Den är uppbyggd av flera miljarder hjärnceller, som i sig är strukturerade i en stor mängd ”maktkorridorer”. Den har som bekant möjlighet att processa extremt stora mängder information enbart för att vårt vardagsliv ska fungera. Hjärnan ansvarar för allt från att skicka signaler angående hur vi ska gå och prata och lagrar information vi tar in via våra sinnen. Den reglerar många automatiska kroppsrytmer men även sin egna rytmer förknippade med olika emotionella och fysiska tillstånd exempelvis alfavågor för avslappning, delta-rytm för sömn och beta-rytm för aktivitet. Hjärnan behöver liksom övriga organ utrensning av stress och giftämnen. Samma sak gäller för de endokrina körtlarna och nervsystemet. Inom denna filosofin kan de endokrina körtlarna beskrivas som centrat för den subtila energin som styr energiflödet. Japansiologin tar sig an fysiska problem genom emotionella vägar genom strävande efter att åstadkomma harmoni i energibalansen. De endokrina körtlarna och nervsystemet är de viktigaste kontrollsystemen som har grundläggande betydelse för ett fungerande liv. De använder dubbla feedbackkanaler för både aktivering och lugnande av kroppen. Hypofysen ansvarar för att kicka igång hormonproduktionen i övriga körtlar och dess omgärdande hormoner signalerar minskad aktivitet i hypofysen när det behövs. Det sympatiska nervsystemets aktivering vägs upp av de parasympatiska signaler om att slappna av och därmed återgå till jämviktsläge.

Japansiologibehandlingar tar ungefär 45-60 minuter och själva analysen tar 90-120 minuter. Japansiologen analyserar klienten genom flertalet olika analysformer. För att nämna några utgörs de av beröring (Setsu-Shin), utfrågning (Mon-Shin), ljud (Bun-Shin) och observation (Bo-Shin). Japansiologen använder sig dessutom av sin erfarenhet och kunskap för att känna var patientens dolda fokus befinner sig. Detta då enbart maskiner och högteknologisk utrustning inte räcker för att kunna korrigera balansen i meridianens energiflöde, samt i auran och chakran. Resultatet av detta är att den naturliga Qi-energin blir återställd i kroppen. Japansiologibehandlingen är väldigt individuell vilket betyder att två människor med liknande rubbningar kräver vitt skilda behandlingsformer. Oavsett detta är den gemensamma målsättningen att skapa balans i energiflödet genom att öka kroppens naturliga läkekraft.

Akupunkturmeridianerna blir vid obalans berörda vilket medverkar till att immunsystemet och organen försvagas. Därefter sätter de biokemiska förändringarna in som med tiden orsakar funktionella och strukturella mätbara sjukdomar. Akuta sjukdomar inom japansiologi kan inte direkt jämföras med ”vanliga” akuta sjukdomar. Detta på grund av att kroppen först måste vara försvagad av patogena influenser som parasiter, svamp, virus och bakterier som angripit. När dessa underliggande orsaker inte behandlas på rätt sätt leder det till kroniska sjukdomar. För att förhindra förtryckning av sjukdomar behöver organfunktionerna återställas och eliminationsorganen stimuleras för att kroppen ska kunna rensa ut toxiner och patologiska substanser ur kroppen. Svaga organ och de faktorer som orsakar försvagningar måste identifieras och tas hand om. Vid sjukdom är den vitala och friska resonansen rubbad och ej längre i harmoni med övriga delar av kroppen. Japansiologin möjliggör terapi som botar stress och tillför kroppen en större mängd energi för självläkning och på så sätt återställer kroppens funktioner. Inte bara den direkta klienten blir lidande av långvarig negativ stress med symptom som olust, fysiska problem och trötthet. Nära och kära känner sig inte sällan maktlösa att hjälpa. Ett vanligt använt namn för detta är att man ”går in i väggen”, ett tillstånd där allt känns hopplöst men definitivt inte behöver vara det. Japansiologin kan hjälpa till att leda fram till och öppna en dörr till djupare insikt och ge kroppen möjlighet att signalera att allt inte står rätt till. Japansiologin vänder sig även till de som står i riskzonen för att bli utbrända och kan på så sätt avvärja problemet innan det är ett faktum. För att trivas i sin tillvaro krävs medvetenhet och insikt om alla sidor av vår personlighet. Både kropp och själ är enheter och alla tankar har effekter på cellnivå. En av de värsta känslorna människan kan uppleva är den att inte känna att man räcker till. Dessa förtryckta känslor påverkar meridiansystemet och för total självläkning krävs att man även behöver behandla tro och tankar. Vårt sinne kan orsaka en stor mängd olika sjukdomar. När man förstår hur man själv fungerar och vilken kapacitet och förmåga man besitter kan man börja skapa vilja och tro på sig själv. Då behöver man inte vänta på möjligheter utan skapar de på egen hand med hjälp av sin vilja. Kraften och energin kan då flöda fritt och man får en ny kompassriktning mot ny mening och mål med livet.

Mitt namn är Elie. M och är verksam som Japansiolog Sensei och jag är delaktig i den underbara och något ovanliga läkekonsten som ser kosmos som den verkliga källan till samtliga energetiska handlingar och sammanlänkningar människor emellan. På grund av detta kan jag undersöka klienter oavsett var de befinner sig på jordklotet. Även om japansiologen och klienten befinner sig på olika kontinenter är detta i sig inget hinder för att analysera och göra en hälsotillståndsanalys. Detta medför stor beundran och respekt för japansiologins behandlingsmetoder och osynliga läkekraft. Att bevittna en förändring i medvetandet som nu äger rum i stora delar av världen är mycket tillfredsställande. För närvarande befinner vi oss i en enorm revolution som kommer förändra vårt sätt att se världen och oss själva radikalt för all framtid. Den moderna fysikens mest avancerade teorier och japansiologins tidlösa visdomsord pekar gemensamt mot en verklighet som är djupare och som inbjuder oss att betrakta universum som ett evigt och obegränsat fält med möjligheter som kan användas för att skörda läkedom och förvandling. Detta är det centrala budskapet i det som kallas helhetsvital hälsa. Att se den objektivt växande forskningen kring sambandet mellan själ och kropp vid hälsa och sjukdom och se flera hundra år gamla intellektuella principer och dess implementering är mycket tillfredsställande. Ännu fler stigar till en läkande och välgörande kroppsrelation kan uppnås genom de tidigare nämna fem sinnena, och genom studier av hur smak, känsel, syn, ljud och lukt kan användas till att aktivera kroppens inre apotek och med det kicka igång kroppens läkningsprocess.

Min forskning kring vital läkedom och hälsa har gjort mig fullständigt övertygad om att sann hälsa grundar sig på mer än ett friskt laboratorieprov. Hälsa är till sitt väsen ett högre medvetandetillstånd. I hundratals år har de största japansiologimästarna menat att syftet med att sköta om sin kropp är att höja sitt medvetandetillstånd för att uppnå vad som kallas upplysthet. I detta tillstånd flyttas vår inre referenspunkt flyttat till anden från egot och vi inser att vetandet och föremålet för vetande är ett. Rummets och tidens gränser är flytande när vi ser på oss själva som gränslösa väsen som för tillfället är förklädda till individer. Detta tillstånd är grund för all form av läkedom. För att erhålla denna hälsa krävs en ny kunskap baserad på djupare livssyn i världen. Det grundläggande syftet med japansiologi är att lära oss hur våra liv kan förlängas, formas, påverkas och framförallt kontrolleras utan störningar i form av föråldrande och sjukdomar. Japansiologins ledande princip utgår från att vår mentala och själsliga kraft har det största inflytande på kroppen och frihet från sjukdom beroende på hur vi får kontakt med det egna medvetandet och därefter får det i balans. Balansen kan därefter överföras till kroppen och bearbeta och bota tryckta känslor i oss. Detta balanserade medvetna tillstånd ökar vår grad av fysisk immunitet och emotionell stabilitet av det högre vitala hälsotillståndet, som vi längtar och söker efter.

 

”Welcome to the great mystery touch through quantum energy health”

 

Japansiolog Sensei

Spec. B-P. D. Elie. M

Mer om oss

Life Long Clinic – Louise