Våra villkor

Sekretess, avbokningar och behandlingar

Sekretess

Vi har tystnadsplikt och all information förvaras oåtkomligt för utomstående.

Avbokningar

Avbokning ska göras senast 24 timmar innan behandling, vid för sen avbokning debiteras behandlingen

 

Mer om oss

Life Long Clinic – Louise